Jag, Eva Gustafsson, har drivit Evas Träd och Gård sedan 2013. Jag har nu startat Hard working woman AB, och fortsätter delvis med samma verksamhet som tidigare, d.v.s. trädfällning, trädbeskärning, trädgårdsskötsel och anläggning. Sedan november 2020 har även min äldsta dotter varit heltidsanställd i företaget. Vi har nu alltmer börjat inrikta oss på trädgårdsrelaterade snickerier. Vi har under sommaren 2021 byggt en snickarverkstad där vi kommer att bedriva vår snickeriverksamhet.


Varmt välkomna till Hard working woman AB. 

Hard working woman